FEM TRENDER i partnerskapet mellan patienter och vårdgivare

Berättelser om engagerade patienter har varit i fokus i otaliga diskussioner under konferenser och i artiklar under de senaste åren. Även om det ännu återstår en del för ett genombrott inom sjukvården i stort, har vårdprofession och beslutsfattare börjat förstå att samarbete med patienter kan leda till innovation och förbättring. Patienterna vill återta sin aktiva roll när det gäller sin egen hälsa och kombinera sin kunskap och energi för att bidra med genombrott till forskning och vetenskapliga framsteg. Sociala nätverk och teknologi underlättar en snabbt växande rörelse när det gäller egenvård och egenmakt för patienterna och både individuella patienter och deras lobbyorganisationer sträcker ut en hand till vårdsystemet för att samarbeta på nya sätt. Detta har lett till en uppsjö av nya former av partnerskap mellan vårdgivare, beslutsfattare och patienter och deras familjer både på klinisk nivå och beslutsfattarnivå. Dessa samarbeten är inte utan utmaningar, den existerande beskyddande kulturen och strukturerna har skapat spänningar för både yrkesutövare och patienter. Både vårdprofessionen och patienterna är rädda för att exponera sina svagheter och de orimliga förväntningar som ställs på dem. Att bli involverad i initiativ för att förbättra vården har också lett till att patienterna ibland känt att deras deltagande mer varit av symbolisk art utan att de haft något egentligt inflytande och att de bidragit till en avlastning i vården.

 

Läs hela artikeln som PDF