Fem globala megatrender som formar LÄKEMEDELSINDUSTRINS FRAMTID

Den amerikanska presidenten Benjamin Franklin lär en gång ha sagt att ”inget är säkert här i livet utom döden och skatterna”, och när osäkerhet och ständiga förändringar har blivit norm finns det mäktiga krafter som påverkar vår värld, oavsett vilken bransch och vilket område vi talar om. Här är fem globala megatrender med konsekvenser för läkemedelsbranschen.

 

Läs hela artikeln som PDF