Feedback som ger resultat

En person som har uttryckt sig klok kring behovet av feedback är nobelpristagaren Tomas Tranströmer som har sagt: Två sanningar närmar sig varandra, en kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Med hjälp av återkoppling kan vi hjälpa varandra att öka vår egen självkännedom. Och den som har en god förståelse för sig själv och sina egna beteenden blir i regel en bättre kommunikatör. Det finns två typer av feedback: den bekräftande (positiva) som ges för något som gjorts bra och den korrigerande (negativa) som ges för något som kan göras bättre. Det finns studier som visar på att effektiva arbetsgrupper ger varandra fem till sex gånger så mycket positiv som negativ återkoppling. När det gäller den negativa feedbacken är det bra att bestämma sig för att antingen säga det som irriterar dig eller att sluta fundera på det. Ältande eller ännu mer bitterhet leder inte någon vart. Nelson Mandela lär ha sagt att bitterhet är som att dricka gift och hoppas att det ska ta kål på ens fiender. Vid all typ av återkoppling är det viktigt att skilja på hur någon är och vad den personen gör. Det innebär att alltid ge feedback på konkreta beteende och inte sätta etiketter på personen. I stället för att säga att en person är arrogant kan du i stället berätta vilka beteenden som, i dina ögon, gör att du tycker att personen är arrogant. Det kan vara att personen inte hälsar på morgonen eller avbryter när andra talar. Fördelen med beteenden är att de går att förändra även om det bygger på att personen själv vill åstadkomma förändringen. En bra feedback-kultur definieras av att organisationen präglas av en trygghet som gör att alla känner sig bekväma med att ge varandra konkret och tydlig återkoppling i syfte att hjälpa varandra att utvecklas. Varje organisation har mycket att vinna på att utveckla en god feedbackkultur. Det kan man göra genom att bland annat tillsammans utarbeta spelregler för hur man ger varandra återkoppling i organisationen.

 

Läs hela artikeln som PDF