EwaLotta Wahlström ny Key Account Manager på Sjöströms Nordic AB

EvaLotta Wahlström tillträder ny position som Key Account Manager på Sjöströms Nordic AB och har flera års erfarenhet från säljinriktad befattning. EvaLotta är den person som har ansvar för att bygga upp säljorganisationen hos Sjöströms Nordic AB gällande webbapplikationer.
‐ Med EvaLotta som KAM ser vi en tillväxtfas inom läkemedelsindustrin som är vårt primära kundsegment. Att vi dessutom kan erbjuda nya tjänster som Market Access analyser, stärker vårt företags fokusering in mot läkemedelsmarknaden i Norden säger Uno Sjöström, VD för Sjöströms Nordic AB.

071002 134