EU-kommissionen godkänner Trulicity®, en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan i en förfylld penna

– Detta är ett välkommet tillskott för de diabetespatienter med typ 2 diabetes som idag inte når sina behandlingsmål och som föredrar en behandling som bara behöver tas en gång i veckan. Att behandlingen har liten risk för alltför lågt blodsocker och visat sig vara viktreducerande är också en fördel för många patienter, säger biträdande Professor Johan Jendle, Diabetescentrum, Centralsjukhuset i Karlstad.

Trulicity har godkänts för behandling av typ 2-diabetes som monoterapi eller i kombination med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin.

Trulicity är en behandling som:

·      Tas en gång i veckan
·      Ges i en förfylld och injektionsklar penna
·      Ges i en penna där nålen är förmonterad och dold.

Marknadsgodkännandet baseras bland annat på studieprogrammet AWARD där Trulicity visat en signifikant bättre sänkning av blodsockernivån (HbA1c) jämfört med flertalet av de andra diabetesläkemedlen i studieprogrammet.

För mer information kontakta:

Annelie Barkelund, Communications Manager, Eli Lilly
+46 (0)70 609 88 36
barkelund_annelie@lilly.com