Ett steg närmare en konstgjord bukspottskörtel

Ny SmartGuard®-teknik och användarvänlig insulinpumpdesign finns nu tillgänglig för diabetiker i Sverige

Medtronic meddelade idag lanseringen av MiniMed 640G-systemet, ett steg närmare en konstgjord bukspottskörtel.  MiniMed 640G är den första diabetespumpen med Medtronics unika SmartGuard-teknik och har utformats för att hjälpa människor med diabetes uppnå bättre kontroll över sitt blodsocker med ett avancerat skydd mot hypoglykemi. Systemet är det första i världen som både stoppar insulintillförseln automatiskt när prognosen för sensorglukosvärdet visar att en förinställd gräns för lågt värde närmar sig och återupptar insulintillförseln när sensorglukosvärdet återhämtat sig. Systemet levereras med en ny sändare och en Nya Generationens Enlite®-sensor som kontinuerligt övervakar glukosnivåerna noggrant och på ett bekvämt sätt[1],[2].

Insulinpumpen har också fått en ny design för lättare diabeteshantering och har ett enkelt användargränssnitt, skärm i fullfärg, ett vattentätt hölje[3] och fjärrstyrd bolusdosering.

”Att hantera hypoglykemi och rebound-hyperglykemi efter behandling är en av de största utmaningarna i diabeteshantering”, säger Prof. Tim Jones, klinisk professor vid University of Western Australia och chef för diabetesavdelningen vid Princess Margaret Hospital i Perth, Australien. ”Genom att stoppa insulintillförseln innan sensorglukosvärdet når en låg gräns kan MiniMed 640G-systemet hjälpa till att förebygga svår hypoglykemi[4],[5]. Dessutom gör den nya funktionen att rebound-hyperglykemi kan undvikas genom att insulintillförseln återupptas när glukosnivåerna återhämtat sig4,[6]. Det gör den till ett mycket värdefullt verktyg för att uppnå bättre glukoskontroll.”

Uppskattningsvis lever 50 000 människor i Sverige med diabetes (typ 1). Sjukdomen uppstår när kroppen slutar att tillverka tillräckligt med insulin, ett hormon som reglerar blodsockret, även kallat glukos.  Det är en stor utmaning för människor som lever med diabetes att se till att glukosnivåerna inte blir för höga (hyperglykemi) eller för låga (hypoglykemi). Hypoglykemi är särskilt skrämmande eftersom det kan leda till medvetslöshet, kramper och i allvarliga fall även till döden.

SmartGuard-tekniken (eller prediktiv hantering av låga glukosnivåer), är den första i sitt slag i världen. Den är utformad för att optimera MiniMed 640G-systemets förmåga att bättre skydda människor med diabetes mot låga blodsockernivåer under såväl dag som natt med ett flertal inställningar som kan skräddarsys efter individens behov. De nya funktionerna inkluderar en förenklad meny, skärm i fullfärg med ljusanpassning, påminnelser och larm och ett hölje som är vattentätt ner till 3,6 meters djup i upp till 24 timmar åt gången.

Dessutom använder MiniMed 640G-systemet den unika blodglukosmätaren CONTOUR® NEXT LINK 2.4 från Bayer för att tillhandahålla glukosresultat med mycket hög noggrannhet[7], automatiskt sända glukosresultaten till Bolus Wizard®-kalkylatorn som säkerställer att patienterna inte gör manuella inmatningsfel, samt kalibrera Nya Generationens Enlite-sensorn. Den ger också patienter möjligheten att fjärrstyrt och diskret ta en bolusdos insulin med mätaren. Den gör att patienter kan hantera sin diabetes effektivt och på ett bekvämt sätt.

”Vi har utvecklat systemet efter flera års forskning och återkoppling från det globala diabetessamfundet som söker mer lätthanterlig teknik för att hjälpa dem att uppnå bättre glukoskontroll och uppleva en större frihet. Med MiniMed 640G kan vi leverera ett spännande och nytt system som uppfyller de här behoven och utgör den tredje avgörande milstolpen i att utveckla och marknadsföra världens första konstgjorda bukspottskörtel”, säger Alejandro Galindo, vice verkställande direktör och affärschef för Intensive Insulin Management Business på Medtronic.

Viktiga milstolpar i Medtronics arbete att utveckla ett konstgjort bukspottskörtelsystem innefattar lanseringen av världens första integrerade insulinpump och kontinuerlig glukosmätare 2006 och lanseringen av tekniken Low Glucose Suspend (LGS) 2009.

MiniMed 640G finns nu tillgänglig i Sverige.  I avvaktan på lokala godkännanden förväntas lansering på ytterligare marknader ske under de kommande månaderna.

För ytterligare produktinformation och viktig säkerhetsinformation gå till www.medtronic-diabetes.se/

[1] U.S. Enlite Clinical Study Customer Satisfaction Survey. Arkiverad data, Medtronic MiniMed, Inc., Northridge, CA.

[2] Den nya generationen Enlite-sensor visar en förbättrad noggrannhet jämfört med Enlite 1 med MARD 13,0 %, Veeze et.al. ISPAD 2014 Poster 136 Real-life Performance Evaluation of the New Generation Enlite Glucose Sensor in Patients with Diabetes Mellitus.

[3] MiniMed 640G är vattentät ner till 3,6 meters djup i upp till 24 timmar. Se användarhandboken för skötselinstruktioner om hur pumpen kan hållas vattentät.

[4] Algoritmoptimering baserad på de unika egenskaper som gör att Medtronics enheter fungerar som ett integrerat system. Algoritmens fulla effektivitet för att hindra hypoglykemi och hyperglykemi har ännu inte validerats genom direkta kliniska bevis.

[5] Funktionen för dynamiskt stopp bygger på vissa kriterier: sensorglukosvärdet måste ligga vid eller inom 70 mg/dl (3,9 mmol/l) över gränsen för lågt blodsocker och prognosen måste vara att det ska bli 20 mg/dl (1,1 mmol/l) över gränsen inom 30 minuter OCH pumpen får inte vara i refraktär fas.

[6] Funktionen för automatisk återupptagning bygger på vissa förinställda kriterier: sensorglukosvärdet måste ligga 20 mg/dl (eller 1,1 mmol/l) över den förinställda gränsen för lågt blodsocker och enligt prognosen ligga 40 mg/dl (eller 2,2 mmol/l) över gränsen inom 30 minuter OCH insulintillförseln måste ha varit avstängd i minst 30 minuter.

[7] Bailey TJ et al. Accuracy, Precision, and User Performance Evaluation of the CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Blood Glucose Monitoring System. Data presenterad vid 7th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2014.

Medtronic är ett ledande internationellt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar medicintekniska produkter och behandlingar för att hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet