Ett personligare ledarskap som framgångsfaktor

Lyckligtvis har vi många fantastiska ledare i våra företag. Vi hittar dem både i stora koncerner och små organisationer, högt och lågt i hierarkier, mediebevakade eller ej. De finns i alla åldrar, såväl unga som äldre. De blir fler och fler enligt min syn. Kanske är du en av dem? Din ledarkompetens Som ledare har du naturligtvis ett åtagande gentemot din
uppdragsgivare – oavsett din hierarkiska nivå – och bör känna en primär lojalitet gentemot verksamhetens värderingar, visioner och mål. Samtidigt behöver du ett genuint engagemang och intresse för människor för att samarbeta smidigt och leda medarbetare mot gemensamma mål. Din ledarkompetens har både hårda och mjuka inslag och består
av tre delar – Vilja, Kunskap och Förmåga. Saknas en av dessa delar blir ditt ledarskap ostadigt. Låt oss börja med Kunskap. Traditionell chefskunskap kan naturligtvis underlätta ditt arbete. Jag tänker på områden som ekonomi, organisation, juridik och personalfrågor. Kunskapen är värdefull. Du behöver och ska dock inte kunna allt. Omge dig med människor som har större specialistkunskap än du själv. Lär dig det du saknar och behöver efterhand. Enbart kunskap räcker inte för att vara en skicklig ledare, men det är en pusselbit som skapar trovärdighet och underlättar samarbetet i viktiga frågor. Låt oss fortsätta med Förmåga. Här handlar det om ditt sätt att omvandla din kunskap till verklig nytta. Kommunikation hör hit. Du måste ha förmåga att kommunicera, både när det gäller övergripande mål och på individuell nivå. En tydlig och synlig ledare motiverar organisationen och ger arbetslust. Vi vet vart vi är på väg. Jag känner mig säker på min insats. Jag har förtroende för dig som ledare. Vi passerar tillsammans de hinder vi möter. En tyst, otydlig eller hemlig ledare kan skapa osäkerhet och spekulationer bland medarbetare. Åt vilket håll ska vi gå? Uppnår jag det som förväntas av mig? Gör jag rätt eller fel? Kan vi lita på ledaren? Fundera på din förmåga att kommunicera som ledare och hur det kan förbättras. Resultatet kan ibland märkas direkt, både i mätbara värden och i relationen med medarbetare. Vi knyter ihop resonemanget om ledarkompetens med Vilja. Det är här det händer på riktigt. Om du saknar vilja i ditt ledarskap behöver du hitta ny motivation så snart som möjligt. Det är förödande för din uppdragsgivare och dina medarbetare om ledarskapet saknar kraft. Å andra sidan kan du med stark vilja och drivkraft göra underverk i en organisation även om kunskapen till en början skulle vara begränsad inom vissa områden. Viljan är den viktigaste nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap.

 

Läs hela artikeln som en PDF