Erlandsson & Bloom blir Add Health Media

Erlandsson & Bloom blir Add Health Media

Alltsedan starten 1999 har ett av Sveriges största mediebolag inom hälsa och medicin hetat Erlandsson & Bloom AB, efter grundarna. Under årens lopp har kommunikationstjänster tillkommit och försvunnit i takt med att företaget har utvecklats. Det som har förändrats de senaste åren är att nya, starka varumärken har vuxit fram och blivit en del av företaget med grundpelarna medicin, hälsa och välbefinnande som plattform.

Vi har nu vuxit ur vårt tidigare företagsnamn och företaget byter från och med november 2015 namn till Add Health Media AB. Namnet bygger på en lång tradition av att addera användarvänliga, högkvalitativa och innovativa kommunikationslösningar inom hälso- och medicinsegmentet. Vi har under åren adderat kommunikationstjänster och varumärken och därmed vuxit oss starkare. Så starka att vi idag bland annat finns över hela Norden och når ett stort antal människor årligen via print, digital, rörlig media och event. Under Add Health Media AB finner du välbekanta varumärken som tidningen Doktorn, Doktorn.com, Huden.se, broschyrställ och event. Även dotterbolagen Nordisk Väntrums-TV och Nordic Social Media Survey (Hälsopanelen.se) ingår i koncernen tillsammans med det helt nya området, innovation. Innovation fokuserar på nya innovativa lösningar inom hälsokommunikation.