En läkemedelsjätte som går mot strömmen

Medarbetarna runt MSD:s ljusa konferensbord munhuggs, brister ut i förlösande skratt som får luften att dallra och blir även växelvis allvarliga. Bakgrunden är alltigenom allvarlig. Förvisso har MSD Sverige, det svenska dotterbolaget till världens tredje största läkemedelsföretag Merck, mäktiga piller i sin breda arsenal på uppemot 90 produkter. Bland storsäljarna finns Remicade och Simponi mot bland annat ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom och Januvia mot diabetes typ 2. Men försäljningen i Sverige har de senaste åren varit vikande och 2013 års omsättning på 1,3 miljarder kronor innebär en minskning med 9 procent (främst beroende på ett antal patentutgångar, men också på en växande parallellimport). Inte så bra med tanke på att femårsplanen anvisar en tillväxt på 5 procent per år. Några flygande stekta sparvar är knappast att vänta i en bransch med en allt hårdare konkurrens, tuffa krav från TLV och stort fokus på kostnader i landstingen. Alltså en rejäl utmaning att bita i för Jacob Tellgren, som i januari tillträdde som verkställande direktör efter 13 år i bolaget.

 

Läs hela reportaget