Elbasvir/grazoprevir godkänt i USA för behandling mot kronisk hepatit C-infektion

MSD, i USA och Kanada känt som Merck & Co., Inc., meddelade i natt att läkemedlet Zepatier® (elbasvir/grazoprevir) godkänts av amerikanska läkemedelsverket, FDA. Läkemedlet är nu godkänt i USA för behandling av kroniska virusinfektioner hos vuxna patienter orsakade av hepatit C genotyp 1 och 4, med eller utan ribarivin.

Zepatier® är en kombinationstablett som består av NS5A-hämmaren elbasvir (50 mg) och NS3/4A-proteashämmaren grazoprevir (100 mg) som tas en gång dagligen. FDA har tidigare beviljat läkemedlet beteckningen ”Breakthrough Therapy” vilket ges till läkemedel under utveckling för behandling av allvarliga eller livshotande tillstånd där läkemedlet bedöms kunna ge avsevärd förbättring i förhållande till befintliga terapier. Elbasvir/grazoprevir ska inte användas vid måttlig eller svår leversjukdom (Child-Pugh B eller C)

– Det är naturligtvis jätteroligt att elbasvir/grazoprevir nu är godkänt i USA och vi hoppas och tror på ett godkännande även för den europeiska marknaden, säger Jacob Tellgren.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet.