MSD introducerar edoxaban som nu ingår i läkemedelsförmånen

MSD introducerar edoxaban som nu ingår i läkemedelsförmånen
Edoxaban ingår i läkemedelsförmånen från och med 2016-06-17, meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det är också startdatum för introduktionen i Sverige.
Edoxaban är ett läkemedel i den senaste generationens antikoagulantia, sk NOAKs (Nya Orala AntiKoagulantia), en klass som är på väg att bli standardbehandling och ersätta traditionell warfarinbehandling.

MSD har sedan februari i år ett etablerat samarbete med Daiichi Sankyo som ger MSD ensamrätt att tillhandahålla edoxaban i 13 länder i Europa; Bulgarien, Danmark, Finland, Island, Kroatien, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien och Ungern. Edoxaban är godkänt i EU sedan juni 2015. Godkännandet gäller behandling för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer, samt behandling av djup ventrombos och lungembolism.

– Vi är stolta och glada att kunna introducera edoxaban och därmed öka en viktig patientgrupps tillgång till innovativa behandlingar, säger Ulf Janzon, Policy & Kommunikationsdirektör, MSD.

För ytterligare information vänligen kontakta
Jenny Wahren,
Kommunikations- och Public Affairschef
MSD
E-post jenny.wahren@merck.com
Mobil: 070-7752112