DITT PROFESSIONELLA RYKTE – din mest värdefulla och okända tillgång

I USA räknar man att det om fem år kommer att finnas fler frilansare än anställda och trenden kommer sannolikt att vara samma i Sverige. Vi startar i allt större utsträckning småföretag, lever på det sätt och den plats vi vill och säljer vår kompetens och förväntan. Med dagens teknologi blir detta en maktfaktor att räkna med där vi kan gå ihop i globala nätverksföretag för att snabbt komma åt de spännande uppdrag, där de traditionellt tänkande företagen kan komma på efterkälken. Vare sig man arbetar som entreprenör, konsult eller anställd så kommer man att behöva fokusera på nya nyckelfaktorer. Baserat på forskning från Stanford University, Harvard Business School och Handelshögskolan i Stockholm så kommer tre nyckelfaktorer att bli helt avgörande: professionellt rykte, förväntan och förtroende.

 

LÄs hela artikeln som PDF