Digitala tjänster för patienter öppnar nya möjligheter för läkemedelsföretag

Möjligheterna med digitala lösningar och hotet från nya aktörer lämnar få etablerade branscher oberörda. Ett färskt exempel är några av it-världens stjärnors intåg i den hårt konkurrensutsatta bilindustrin – med bland annat Googles självkörande bilar och Apples beryktade ambitioner att ta fram egna bilar – där etablerade globala aktörer under lång tid dominerat marknaden med likartade produkter. Framtiden får utvisa om nya mervärdestjänster kommer leda till att begreppet ”bil” ges en ny innebörd, på samma sätt som hänt inom media, musik, hemelektronik, finansiella tjänster med mera.

Utmaningar för att lyckas
Att flera stora aktörer nu tar fram digitala tjänster inom hälsa och sjukvård är därför ingen överraskning. Det intressanta är hur dessa satsningar genomförs. Både exempelvis Google och Apple satsar stort, men det finns stora utmaningar som måste övervinnas för att nå framgång med tjänster och hårdvaruprodukter för hälsa och sjukvård. En central utmaning är hur digitala tjänster och produkter ska utformas så att de verkligen kan användas på bred front inom sjukvården och inkluderas i patienters behandling. Uppskattningsvis finns det i dag drygt hundratusen hälsorelaterade appar på App Store och Google Play, men de flesta saknar evidens för klinisk effekt. De ordineras eller rekommenderas inte heller till patienter och är inte anpassade till sjukvårdens processer. Som i andra branscher har flera läkemedelsföretag hittills haft svårt att utnyttja möjligheterna som den digitala samhällsrevolutionen medfört. Det handlar till viss del om försiktighet som bottnar i en bransch hårt styrd av regelverk och lagstiftning, men minst lika mycket om en ovana kring denna typ av produkter.

Läs hela artikeln som PDF