Det var tider det … Om läkemedelsindustrins fortbildning av läkare

Från slutet av 1960-talet till en bit in på 1990-talet gav alla läkemedelsföretag ut tidskrifter riktade till läkarkåren. (Se tabell för en översikt.) Anledningen till att man började ge ut tidskrifter kan sökas i en promemoria från 1963 gemensamt antagen av Medicinalstyrelsen, LIF och RUFI. Denna hade tillkommit sedan Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel kritiserat industrins marknadsföring i främst Läkartidningen och Nordisk Medicin. Promemorian blev avstamp för en kvalitetshöjning av industrins information och ledde bland annat till tillkomsten av Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL. En orsak till tidskrifternas växande popularitet var den låga nivån på landstingens egen fortbildning. Så sent som i slutet på 1970-talet fanns till exempel i landstinget i Bohuslän ingen fortbildning av läkare, varför ett antal av landstingets läkare på eget bevåg drog igång en sådan. Avgifterna för fortbildningen skulle sättas in på en av läkarnas konto. Så fick det förstås inte gå till. När Landstingsförbundet fick kännedom om förhållandena gick en skrivelse ut till dess medlemmar att öka omfattningen och höja nivån på läkarnas fortbildning.

 

Läs hela artikeln som PDF