Daiichi Sankyo öppnar nordiskt kontor med fokus på onkologi

Daiichi Sankyo öppnar nordiskt kontor med fokus på onkologi

Daiichi Sankyo bedriver forskning och utveckling av nya läkemedel där det finns stora medicinska behov, bland annat inom bröstcancer och akut myeloisk leukemi (AML). Syftet med att etablera ett kontor i Norden är verka för ett ökat samarbete med akademi, hälso- och sjukvård samt myndigheter i regionen.

Den 6 november invigdes officiellt Daiichi Sankyos nya nordiska huvudkontor, beläget i Köpenhamn. Det nya dotterbolaget Daiichi Sankyo Oncology Nordic ApS omfattar det nordiska huvudkontoret i Köpenhamn och tre lokala kontor i Sverige (Malmö), Norge och Finland. På sikt planeras även ett kontor i Baltikum.

Patrik Grandits har utsetts till nordenchef för Daiichi Sankyo Oncology Nordic ApS och har även motsvarande roll på europanivå i företaget. De nordiska länderna har en särskilt stark ställning inom onkologi och att företaget nu öppnar ett nordiskt huvudkontor är en viktig milstolpe för att tillhandhålla nya innovativa behandlingar till patienter i Norden.

– Vår förhoppning är att patienter med stora medicinska behov i de nordiska länderna, så snart som möjligt skall få tillgång till våra nya behandlingsmöjligheter bland annat inom bröstcancer och akut myeloisk leukemi. Vi ser också fram emot ett ökat samarbeta med akademi, hälso- och sjukvård samt berörda myndigheter i alla de nordiska länderna för att uppnå detta, säger Patrik Grandits, ny nordenchef för Daiichi Sankyo.

”Innovation är centralt för allt vi gör”

Det nya dotterbolagets huvudkontor är baserat i Bio Science Park (COBIS) i Medicon Valley i Köpenhamn. Möjligheten att kunna placera det nordiska huvudkontoret både nära fler av Danmarks ledande universitetssjukhus som exempelvis Rigshospitalet, och även nära stora universitet som Karolinska Institutet i Sverige, var avgörande vid beslutet om var den nya nordiska huvudkontoret skulle placeras.

– Copenhagen Capacity, som verkar för en ökad konkurrenskraft inom life science i Köpenhamn, hade ett mycket attraktivt förslag som gjorde att vi valde Medicon Valley framför andra intressanta life science-kluster i Norden. Innovation är centralt inom hela vår verksamhet, från att upptäcka och utveckla nya läkemedel, till vår företagskultur som ständigt uppmuntrar nya idéer. Vi är redan engagerade i flera projekt i de nordiska länderna inom onkologi. Nu hoppas vi kunna vara med och bidra än mer till den höga innovationsgrad inom forskning och utveckling och kliniska prövningar som finns i regionen, säger Rodney Smith, Head of Medical Affairs Antithrombotics, Cardiovascular & Oncology, Daiichi Sankyo globalt.

Om Daiichi Sankyo inom onkologi

Daiichi Sankyo verkar för att omsätta forskning i världsklass till nya innovativa behandlingar av klinisk betydelse för patienter med cancer. Att genom innovativ forskning skapa värde för patienter är centralt för allt vårt arbete. Målet för våra tre fokusområden inom onkologi; antikropps-konjugat, akut myeloisk leukemi, och genombrotts forskning (Breakthrough Science) är att utveckla sju helt nya molekyler inom de närmaste åtta åren. Vår omfattande forskningsverksamhet inkluderar två laboratorier för biologisk- och immunonkologisk forskning samt forskning kring små molekyler i Japan och Plexxikon Inc., samt ett forsknings- och utvecklingscenter för små molekyler i Berkeley, Kalifornien. Nya substanser under utveckling i pivotal fas inkluderar, DS-8201 – ett antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) för behandling av HER2-positiv bröstcancer, magsäck- och annan cancer, quizartinib – en selektiv FLT3-hämmare för nydiagnostiserade och refraktära patienter med akut myeloisk leukemi (AML) och genförändringen FLT3-ITD, samt pexidartinib – en oral CSF1R-hämmare för behandling av tenosynovial jättecellstumör (TSGCT). För mer information besök: www.daiichi-sankyo.eu/oncology.

Om Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo, är ett internationellt läkemedelsföretag med mer än 100 års en lång historia av innovation och forskning. Vi arbetar med utveckling av innovativa läkemedel för patienter inom områden där det finns stora medicinska behov. Företaget har en stark produktportfölj av läkemedel inom hypertoni och koagulationsrubbningar, och en pipeline med flera potentiella nya innovativa läkemedel inom onkologi. Daiichi Sankyo forskning och utveckling är idag främst fokuserad på att ta fram nya behandlingar inom onkologi, däribland immunonkologi. Inom företagets forskning och utvecklingsprogram ingår även forskning inom andra nya behandlingsområden, som smärtbehandling, neurodegenerativa sjukdomar, hjärt- och njursjukdomar, och andra sällsynta sjukdomar. Daiichi Sankyo Group har en vision om att 2025 uppfattats som ett innovativ globalt konkurrenskraftigt läkemedelsföretag inom onkologi. Daiichi Sankyo har 15 000 medarbetare i över 20 länder. För mer information besök www.daiichi-sankyo.eu.