Novartis Cosentyx® får EU-godkännande för behandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit

Novartis Cosentyx® får EU-godkännande för behandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit

Europakommissionen (EC) har nu godkänt Cosentyx (sekukinumab) för behandling av patienter med ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. Sekukinumab är den första och enda IL-17-hämmaren som godkänns för behandling av två av de vanligaste inflammatoriska ledsjukdomarna i Europa(1).
Cosentyx visar på snabbt insättande och bibehållen klinisk effekt för ankyloserande spondylit (AS) och psoriasisartrit (PsA).(2-3) Cirka 80 procent av patienterna med AS utvecklade inga skador på ryggraden och 84 procent av patienterna med PsA visade på ingen progression av ledskador, mätt med röntgen efter två års tid.(4-5)

Det finns ett stort behov av nya läkemedel för patienter med ankyloserande spondyit och psoriasisartrit. Många av dessa patienter svarar inte bra på de läkemedel som hittills varit godkända för behandling.(6)

För patienter med ankyloserande spondyit är detta det första framsteg som skett på behandlingsområdet på 12 år.(7)

Sekukinumab är den första och enda IL-17-hämmaren som godkänts i Europa och är indicerat för behandling av både ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. Dessa godkännanden följer tidigare EU-godkännande av sekukinumab för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling (8).

– För patienter med ankyloserande spondyit och psoriasisartrit är antalet godkända läkemedel idag begränsade. EU-godkännandet av Cosentyx innebär att vi nu kan erbjuda dem ett nytt behandlingsalternativ och därför välkomnar vi beskedet, säger Lennart Jacobsson, överläkare och professor i reumatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Idag lever i Sverige uppskattningsvis fler än 100 000 personer med ankyloserande spondyit eller psoriasisartrit.(9,10) Trots att dessa är vanliga inflammatoriska sjukdomar är patientgruppen både underdiagnostiserad och underbehandlad.(1,11). Sjukdomarna kan leda till irreversibla skador på ryggrad och leder om de inte behandlas effektivt, vilket orsakar livslång smärta och funktionshinder för den drabbade(12). Nya behandlingar behövs för båda patientgrupper då många av dem inte svarar bra på existerande behandlingsformer, med upp till 40 procent som inte svarar tillräckligt på TNF-hämmare (6).

– Psoriasispatienter behöver bättre behandlingsalternativ och vi vet att många patienter med psoriasisartrit och ankyloserande spondyit upplever behovet extra stort. Sekukinumab ger dessa patienter en möjlighet att stoppa sjukdomen att utvecklas ytterligare och kan därmed förhindra långvarig smärta och nedsatt rörlighet. Därför är detta godkännande otroligt glädjande, säger Nicklas Rosendal, kommunikationschef på Novartis Sverige.

Nya studier har visat att sekukinumab ger en signifikant reduktion vad gäller tecken och symptom på AS eller PsA redan efter 1-3 veckors behandling, och effekten varade över två år(2,3). Upp till 80 procent av AS-patienterna som behandlades med sekukinumab visade på ingen progression för ryggradsskador, mätt med röntgen under två års tid(4). För behandlade PsA-patienter visade 84 procent ingen progression på ledskador, mätt med röntgen efter två år(5).

Mer än 9 600 patienter har behandlats med sekukinumab i kliniska studier inom flera indikationer och över 12 500 patienter har behandlats efter att läkemedlets släppts på marknaden(13). Säkerhetsprofilen för sekukinumab visade sig vara lika i kliniska studier för alla studerade indikationer(2-5, 13).

Sekukinumab är nu godkänd för att behandla AS hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling, och för behandling av PsA hos vuxna, ensamt eller i kombination med metotrexat när patienten svarat otillräckligt på behandling med sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel (DMARDs)(14).