Nya data för Cosentyx® (sekukinumab) presenteras på EULAR 2016

Nya data för Cosentyx® (sekukinumab) presenteras på EULAR 2016
Novartis presenterar nya data på EULAR om behandling av ankyloserande spondylit och psoriasisartrit med Cosentyx® (sekukinumab)

Totalt presenterar Novartis 33 vetenskapliga abstrakts på den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2016) i London den 8 till 11 juni. En av nyheterna är data som indikerar att sekukinumab kan ha bättre effekt jämfört med Humira*(adalimumab) vad gäller minskad sjukdomsaktivitet och symtom vid ankyloserande spondylit (AS) och psoriasisartrit (PsA) efter ett års behandling(1,2).

Resultaten kommer från två studier där man använt Matching-Adjusted Indirect Comparisons (MAIC). Detta är en relativt ny metod för indirekt jämförelse av medicinsk effekt mellan två eller flera kliniska studier(3,4).

För att direkt jämföra sekukinumab med adalimumab planerar Novartis att starta nya direkt jämförande studier, så kallade head-to-head-studier, av patienter med ankyloserande spondylit och psoriasisartrit(5). Dessa kommer att bli de första direkt jämförande långtidsstudierna utformade för att studera skillnad i behandlingseffekt av biologiska läkemedel inom dessa två sjukdomsområden.

– I nuläget finns det ett behov för bättre läkemedel vid psoriasisartrit och ankyloserande spondylit, särskilt då patienter har otillräcklig effekt av TNF-blockerande läkemedel. De resultat av indirekta jämförelser som presenteras på EULAR tyder på att det kan finnas skillnader effektmässigt med sekukinumab jämfört med TNF-blockeraren adalimumab och det kommer att bli mycket intressant att pröva detta i väl underbyggda head-to-head superiority-studier. Detta blir då också första gången som två etablerade biologiska läkemedel med olika verkningsmekanismer jämförs avseende effekt på psoriasisartrit och ankyloserande spondylit, säger docent Jon Lampa, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, som kommer att leda den planerade direkt jämförande studien inom psoriasisartrit i Sverige.

På EULAR 2016 presenteras också data som visar att upp till 80 procent av patienterna med ankyloserande spondylit som behandlats med sekukinumab inte uppvisade några röntgenförändringar på kotpelaren efter två år(6). En ungefär lika stor andel av patienterna med psoriasisartrit (84 procent) visade inga tecken på progression av skador på leder(7) efter behandling med sekukinumab under två år.

Mer än 9 600 patienter har behandlats med sekukinumab i kliniska studier inom flera indikationer och över 20 000 patienter med psoriasis har behandlats efter att läkemedlet har släppts på marknaden(5). Säkerhetsprofilen för sekukinumab visade sig vara lika i kliniska studier för alla studerade indikationer(8-10).

Cosentyx ingår i högkostnadsskyddet

Cosentyx ingår sedan den 20 maj 2016 i högkostnadsskyddet för psoriasisartrit och ankyloserande spondylit(14).

Om MAIC och begränsningarna med dessa studier

Matching-Adjusted Indirect Comparisons (MAIC) är en relativt ny metod som kan användas för att på ett kontrollerat sätt jämföra resultat från två olika kliniska studier genom att studera effekten hos likvärdiga patientgrupper från båda studierna. För att överkomma skillnaderna i studiedesign och patientegenskaper har de nu presenterade analyserna gjorts med offentligt tillgängliga data för Humira och matchade patienter med liknande sjukdomsegenskaper från sekukinumab-studierna FUTURE 2 respektive MEASURE 2. Ytterligare tekniska detaljer om MAIC-analyserna återfinns i de presenterade vetenskapliga abstrakten(3,4).

Om Cosentyx (sekukinumab) och interleukin-17A (IL-17A)

Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som selektivt binder till och neutraliserar IL-17A(17). Cosentyx är den första IL-17-hämmaren godkänd för behandling av psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Forskning visar att IL-17A kan spela en viktig roll vid inflammationen vid psoriasis, psoriasis artrit och ankyloserande spondylit(18,19).

Cosentyx godkändes i november 2015 för ankyloserande spondylit och psoriasisartrit och ingår numera i läkemedelsförmånen(14).

För ytterligare information om Cosentyx och de vanligaste förekommande biverkningarna, se Fass.

*Humira är ett registrerat varumärke ägt av AbbVie Inc.

Om ankyloserande spondylit och psoriasisartrit

Ankyloserande spondylit är en smärtsam kronisk inflammationssjukdom som drabbar olika vävnader som ledband, muskelfästen och leder. Det vanligaste är att man får inflammationen i ryggraden. Ankyloserande spondylit reducerar kraftigt rörlighet och livskvalitet(13). I Sverige lider cirka 50 000 personer av ankyloserande spondylit(12).

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form, rörelsehinder. Cirka 20-30 procent av de psoriasissjuka får psoriasisartrit, motsvarande ca 50 000 svenskar och 40 procent av alla med psoriasis kan ha odiagnostiserad psoriasisartrit(10,11,15,16).

Presskontakt:

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34