Christin Andersson ny chef för Pricing and reimbursement på Sofus

Christin Andersson har utsetts till ny chef för Pricing and reimbursement på Sofus Regulatory Affairs. Hon tillträder sin tjänst i mars 2016. Christin har en doktorsexamen i bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och kommer närmast från befattningen som chef för avdelningen för värdebaserad prissättning på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV.
Förutom Christins bakgrund inom prissättning av läkemedel, hälsoekonomiska utvärderingar och sambandet mellan hälsopolitik och resursfördelning, har Christin också stor erfarenhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel från AstraZeneca där hon var involverad i tidiga forskningsprojekt bl a inom områdena biologiska läkemedel och neurovetenskap.
Rekryteringen av Christin är i linje med Sofus arbete med att utveckla tjänster för att möta det stora behovet av rådgivning inom läkemedelsutveckling, regulatoriska frågor och market access, i synnerhet avseende sambandet mellan utveckling av läkemedel och prissättning/rabattering.
”Christin tillför ytterligare kunskap och kompetens till Sofus verksamhet och hon kompletterar vårt team i många avseenden. Hon har lång erfarenhet från life science-branschen, men också erfarenhet av ledarskap från såväl forskningsföretag, som big pharma och myndigheter, vilket kommer att vara betydelsefullt i den fortsatta tillväxten av vårt företag och utvecklingen av våra tjänster ”, säger Linda Thunell, VD på Sofus.
För ytterligare information kontakta Linda Thunell, CEO, linda.thunell@sofus.se, +46 8 5600 2002

Christine_a2
Christin Andersson