PledPharma förstärker ledningsgruppen

PledPharma förstärker ledningsgruppen med ny Vice President Product Strategy  and Development
PledPharma meddelar idag att Christian Sonesson rekryterats till en nyinrättad  position som Vice President Product Strategy and Development. Han kommer att  leda det fortsatta utvecklings-programmet av bolagets läkemedelskandidat  PledOx®, samt ansvara för utformningen av strategier för prissättning, initial  marknadspositionering och potentiella indikationsutvidgningar.

Vi är glada över att kunna välkomna Christian Sonesson till PledPharma.  Rekryteringen är ett viktigt led i arbetet med att förstärka organisationen  ytterligare inför genomförandet av de återstående kliniska studierna och de  parallella förberedelserna för en framgångsrik kommersialisering av bolagets  längst framskridna projekt PledOx®, ett potentiellt nytt läkemedel för att  förebygga cellgiftsorsakade nervskador?, säger PledPharmas vd, Nicklas  Westerholm.


Christian Sonesson

Christian Sonesson har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och  en doktorsexamen i biostatistik från Göteborgs universitet. Efter 13 år på  AstraZeneca kommer han närmast från en position som Director Global Products,
där han ansvarat för övergripande projektstrategier och genomförandet av  omfattande kliniska prövningsprogram i fas III. Christian har stor erfarenhet  av interaktioner med regulatoriska myndigheter och av att ta nya  läkemedelskandidater till framgångsrik registrering i olika regioner.

Christian påbörjar sin anställning hos PledPharma den 15 augusti 2017.