Cancerforskare i Nobelkommittén hyllar valet av Charles L. Sawyers som Scheele-pristagare

Cancerforskare i Nobelkommittén hyllar valet av Charles L. Sawyers som Scheele-pristagare
Mottagaren av Apotekarsocietetens Scheele-pris, professor Charles L. Sawyers, är på väg till Stockholm. Här ska han hyllas med ett eget symposium med världsstjärnor på plats som föreläsare.


Charles L. Sawyers

– Det är en väldigt värdig mottagare av Apotekarsocietetens pris. Charles Sawyers är en av de forskare som gjort avgörande insatser i utvecklingen av det som kallas målstyrda cancerläkemedel, säger professor Rune Toftgård, medlem av Nobelkommittén vid Karolinska Institutet och själv en auktoritet inom området.

Scheele-priset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området.

I år föreläser bland andra Douglas Hanahan, en pionjär inom molekylär onkologi som bland mycket annat skrivit artikeln The Hallmarks of cancer, en milstolpe inom forskningen om tumörceller som citerats i över 25 000 referentgranskade artiklar. Professor Hanahan är verksam vid Swiss Institute for Experimental Cancer Research i Lausanne, och är inte minst känd för sitt mångåriga samarbete med framlidne legendaren Judah Folkman som ledde till banbrytande insikter om angiogenes.

– Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Det är ett utomordentligt värdefullt bidrag till förståelse och behandling av cancersjukdom. Han är en mycket värdig mottagare av Scheele-priset för ”enastående insatser inom life science”, säger Rune Toftgård.

Charles L. Sawyers insatser omfattar två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan få bukt med problematiken. Programmet för Scheele-symposiet 2017, som arrangeras på Svenska Läkaresällskapet den 16 november, bjuder på föreläsare specialiserade på dessa cancerformer, resistensproblematik och målstyrd behandling.

Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day den 15 november där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med professor Sawyers.