Celgene förstärker med ny kompetens

Startar upp ett nytt affärsområde inom inflammation och immunologi.

I uppbyggnaden av den nya verksamheten inom inflammation och immunologi (I&I) har Celgene tillsatt tre nyckelroller för att leda utvecklingen av detta affärsområde.

Carl-Gustav Fabiansson (C-G) är ny Business Unit Director I&I för Norden. C-G kommer närmast ifrån Gilead Sciences där han ledde det nordiska teamet inom HIV. Innan dess har han samlat 10 års erfarenhet på Abbott i olika svenska och globala roller.

Sarah Friberg är Market Access Director Nordic I&I. Sarah har mer än 18 års erfarenhet av läkemedelsindustrin och har de senaste 4 åren arbetat på HERON-PAREXEL. Innan dess arbetade Sarah med market access på Roche AB med ansvar för reumatoid artrit portföljen, och dessförinnan med hälsoekonomi på AstraZeneca R&D.

Petra Amoudruz har börjat som Associate Medical Director Nordic I&I. Petra kommer närmast från Janssen där hon jobbat som nordisk Medical Advisor inom Immunologi. Petra är disputerad inom immunologi från Stockholms universitet, och gjorde därefter sin post-doc inom reumatologi på Karolinska Institutet i Stockholm.

Petra Amoudruz Carl-Gustav Fabiansson Sarah Friberg
Petra, C-G och Sarah.