Carlo Ciapparelli är ny VD för IMS Health i Norra Europa

Carlo har mer än 17 års erfarenhet från både läkemedelsindustrin och konsultverksamhet i Europa. Innan han började på IMS 1999, var han verksam ett antal år som konsult och fick omfattande erfarenhet inom pricing & reimbursement samt inom hälsoekonomi och andra regulatoriska frågor. Under sin tid på IMS har Carlo innehaft ett antal olika seniora roller. I rollen som ansvarig för omvärldsbevakning och prognoser, ledde han det strategiska analysarbetet av bland annat ekonomiska och politiska trender, olika marknaders situationer, samt prissättningsstrategier. Vidare har han erfarenhet från IMS Thought Leadership grupp där han hade ett fokus på att utveckla kundrelationer genom att visa på insikter i för industrin aktuella frågor. Han skapade strategiska rekommendationer för beslutsfattare inom läkemedelsindustrin genom omfattande analysarbete och utvärderade t ex prissättningsstrategier och effekterna av makroekonomiska faktorer på de lokala marknaderna. Carlo har också innehaft positionen som Prinicpal för IMS affärsområde Commercial Effectiveness Services i Norra Europa där han ledde arbetet att bygga och implementera olika kommersiella lösningar. Carlo har en utbildning inom biologi från Università Statale i Milano samt en masterutbildning i journalistik från Università of Ferrara i Italien.

carlo pic from CIB_cropped