Canoderm® kräm (5% karbamid) nu godkänd för förebyggande av återfall av atopiskt eksem

Canoderm, Sveriges mest förskrivna mjukgörande läkemedel[2] är nu godkänt av Läkemedelsverket för en ny indikation: förebyggande av återfall av atopiskt eksem. En studie med 172 patienter med atopiskt eksem visar att Canoderm förlängde den eksemfria tiden med närmare 50 procent (22 dagar jämfört med 15) jämfört med en annan mjukgörande kräm. Canoderm, som finns tillgänglig receptfritt och kan förskrivas inom förmånen, är Nordens bäst dokumenterade mjukgörande kräm för behandling av torr hud och förebyggande av atopiskt eksem.

­– Den nya indikationen är en positiv nyhet för de som lider av atopiskt eksem.  Det är en stor skillnad i det dagliga livet att ha möjlighet att kunna förlänga de eksemfria perioderna i så stor utsträckning som studierna visat. För att motverka återfall av eksem är det viktigt att hudbarriären är så intakt som möjligt, säger Åke Svensson, verksamhetschef, hudkliniken Skånes Universitetssjukhus.

Atopiskt eksem
Orsaken till eksem kan inte botas, men symtomen kan lindras och förebyggas med den mjukgörande krämen Canoderm®. Eksem kan uppträda på till exempel armar, händer och ben men de kan också förekomma som enstaka fläckar utspridda på kroppen. Atopiskt eksem, ofta kallade böjveckseksem, är den vanligaste formen av eksem hos barn men också många vuxna drabbas av atopiska eksem. Eksemet innebär ofta torr och känslig hud som lätt kliar och ger utslag. Atopiskt eksem går i skov där den drabbade i vissa perioder kan ha mindre besvär men en sådan period kan också följas av perioder med besvärliga eksemåterfall. Drabbade av atopiskt eksem har en skadad hudbarriär som i sin tur leder till torr och inflammerad hud.

Klinisk studie visar på goda effekter med behandling av Canoderm
I oktober 2013 presenterades COMPADRE-studien[3] (Comparison of Moisturizing creams for the Prevention of Atopic Dermatitis Relapse). COMPADRE är en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad, prospektiv klinisk studie med nära 200 patienter med huvudsakligen milda till måttliga atopiska eksem, som utförts på 15 kliniker i Sverige, Norge och Finland. Syftet med studien var att undersöka om Canoderm var bättre än en mjukgörande kräm med dokumenterat neutral barriäreffekt och utan karbamid för att minska risken för eksemåterfall hos patienter med atopiska eksem. Nära tre gånger fler patienter som behandlades med Canoderm fullföljde hela underhållsbehandlingen på 6 månader utan att få något återfall (26 procent jämfört med 10 procent). Risken för eksemåterfall minskades med 37 procent vid användning av Canoderm jämfört med mjukgörande standardkrämen. Resultaten från studien visar att underhållsbehandling med Canoderm var överlägsen behandling med en annan mjukgörande standardkräm.

Så fungerar Canoderm
Canoderm innehåller en kombination av fuktbindande och mjukgörande ingredienser som smörjer torr hud och stärker hudbarriären. Canoderm bidrar därmed till en normalisering av torr hud och till att risken för nya eksem minskar[4]. Krämen lindrar torrhet vilket bidrar till att minska klåda samt hjälper till att förebygga eksemåterfall. Canoderm® finns som kräm i förpackningar om 100 g, 210 g (tub), 500 g (burk), 500 g (refill).

Canoderm kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla och lämpar sig därför bäst för vuxna och lite större barn. Om den drabbade upplever sveda prova gärna Miniderm® (20 % glycerol) eller Minicare Kräm (5 % glycerol + 60 % fett) inledningsvis.