Brintellix® mot egentlig depression ingår i högkostnadsskyddet

Brintellix är ett antidepressivt läkemedel som används vid behandling av egentlig depression hos vuxna och verkar genom modulering av serotonerg receptoraktivitet samt genom att hämma serotoninåterupptaget. Läkemedlet har en gynnsam biverkningsprofil och har i studier visat sig vara viktneutralt och sexuella biverkningar är på placebonivå i dosintervallet 5-15mg.

Brintellix är studerat i ett omfattande kliniskt studieprogram, med över 6 700 patienter varav fler än 3 700 behandlats med Brintellix. Brintellix har effekt på flera olika patientgrupper, såsom:
• Patienter med suboptimal respons till tidigare behandling med SSRI/SNRI (escitalopram, citalopram, paroxetin, duloxetin eller venlafaxin)
• Patienter med komorbid av ångest
• Patienter med svår depression
• Äldre (>65 år)