Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Statistisk kunskap har man allra störst nytta av innan man ens har data att räkna på. För visst är statistiker bra på att analysera data, men i planeringsfasen kan statistisk och regulatorisk vägledning vara avgörande för om studien får det värde man eftersträvar, vare sig det gäller som grundlag för ett godkännande av ett nytt läkemedel, i marknadsföringssyfte eller som en säkerhetsuppföljning. är också viktiga för att en studie ska bli färdig över huvud taget – många studier avbryts i förtid på grund av dålig rekrytering. För att planera en lyckad klinisk studie behövs därför både medicinsk, statistisk, regulatorisk och praktisk kunskap. Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin. Just den här texten fokuserar på de statistiska aspekterna. Att ta hjälp av en erfaren statistiker som också har kunskaper och förståelse för regulatoriska aspekter är avgörande för att studien ska ha förutsättningar att lyckas och att kunna besvara rätt frågor.

Läs hela artikeln