Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Det digitala labbet ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Som ett självständigt dotterbolag kommer BI X att fokusera på att ta innovativa digitala lösningar i vården från idé till verklighet. Det digitala labbet kommer arbeta nära resten av företaget.

– BI X kommer att arbeta med utmanande uppgifter och samarbeta med experter från olika affärsområden för att leverera viktiga och innovativa digitala lösningar, säger Andrea Sambatti, landschef på Boehringer Ingelheim Sverige.

Starten av BI X innebär att 50 personer kommer anställas vid Boehringer Ingelheims huvudkontor i Ingelheim i Tyskland. Totalt kommer Boehringer att investera 10 miljoner euro i labbet under 2017 och rekrytera personer från hela världen.

– Digitalisering är ett viktigt strategiskt ämne för vårt företag och labbet kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla ännu bättre behandlingsalternativ för patienter i framtiden. Vi driver den digitala omvandlingen med många olika initiativ inom alla affärsområden och BI X kommer ytterligare att påskynda denna förändringsprocess, säger Andra Sambatti.

BI X kommer att utveckla prototyper för nya produkter och lösningar för att testa dem tillsammans med företagets affärsenheter i pilotfaser. Företagets affärsenheter använder sig sedan av de nya produkterna och lösningarna och tar dem till marknaden.

För mer information, välkommen att kontakta:
Staffan Gustavsson, Market Access & External Affairs, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582119
E-post: staffan.gustavsson@boehringer-ingelheim.com

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com