Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

  • Kraftig ökning av nettoomsättningen till 18 miljarder euro (+15,7 procent i valutajusterade termer, +13,9 procent i euro)
  • Rörelseresultatet har ökat till 3,5 miljarder euro
  • Avkastningen på nettoomsättningen är 19,3 procent
  • Framgångsrik förstärkning inom veterinärmedicin

Boehringer Ingelheim kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2017. Alla verksamheter bidrog till tillväxt i nettoomsättningen. Satsningen på forskning och utveckling översteg tre miljarder euro, varav cirka 2,7 miljarder euro var inom läkemedelsområdet.

– Det finns fortfarande fler frågor än svar inom det medicinska området. Vi vill fortsätta satsa på att hantera många olika utmaningar inom forskning. Därför är vår satsning på forskning och utveckling av nya effektiva läkemedel hög, säger Hubertus von Baumbach, styrelseordförande.

Förra året genererade Boehringer Ingelheim en nettoomsättning på nästan 18,1 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 15,7 procent i valutajusterade termer (+13,9 procent i euro). Justerat för alla engångseffekter som har uppkommit genom affärsbytet med Sanofi, redovisade bolaget en valutajusterad nettoomsättningstillväxt på 6,1 procent (+4,4 procent i euro). Med ett rörelseresultat på cirka 3,5 miljarder euro var avkastningen på nettoomsättningen 19,3 procent. Företaget hade omkring 50 000 personer anställda världen över under 2017.

Nettoomsättningstillväxt inom alla affärsområden
Boehringer Ingelheim hade en organisk tillväxt över alla affärsområden förra året.

– Vår verksamhet inom läkemedel i synnerhet har överträffat våra förväntningar. De främsta anledningarna till tillväxt här var vår verksamhet på den amerikanska marknaden och tillväxtmarknaderna, betonar Michael Schmelmer, styrelseledamot med ansvar för finans.