Björn Paulsson – ny medicinsk chef på Novartis

Han kommer till Novartis Onkologi i en tid när den forskande läkemedelsindustrin står inför stora utmaningar. En väg till framgång inom innovativ läkemedelsutveckling är att skapa fler strategiska samarbeten med den akademiska forskningen, något som även Björn Paulsson brinner för.

– Sverige har unika förutsättningar för framgångsrik forskning. Vi har många cancerforskare som håller yppersta världsklass och de svenska registren är en veritabel guldgruva för forskningen, säger Björn Paulsson. Som ett av de ledande företagen i kampen mot cancer är det här en av våra högst prioriterade frågor.

Björn Paulsson har i drygt 20 år haft ledande medicinska uppdrag inom det neurovetenskapliga området på AstraZeneca. Närmast kommer han från SOBI, Swedish Orphan Biovitrum, där han fokuserat på läkemedelsutveckling inom neonatologi.

– Cancerområdet är nu inne i ett spännande utvecklingsskede med ökad molekylär förståelse som möjliggör många nya riktade behandlingsalternativ. Jag ser fram emot möjligheten att få vara med och ta fram nya innovativa behandlingar som kan lindra och rädda liv.

Nu får Björn Paulsson använda sin gedigna erfarenhet i uppbyggnaden av en kraftfull medicinsk grupp med expertis inom onkologi och hematologi.

– Ett av skälen att jag började hos Novartis är att man här är beredd att formera en stark svensk medicinsk avdelning som återspeglar det forskningsintensiva läkemedelsbolagets stora satsningar, säger han.

Björn Paulsson  Novartis