BiogenIdec blir Biogen

Biogen har sedan starten för snart 40 år sedan fokuserat på att få fram bättre läkemedel mot MS och andra svåra sjukdomar. Biogen har i hög grad bidragit till den revolution som skett inom MS, som alltmer blivit en kronisk kontrollerbar sjukdom.

Samgåendet mellan Biogen och IDEC Pharmaceuticals för tolv år sedan bildade BiogenIdec, vilket skapade en världsledande forskningsbaserad life science-organisation. När Biogen nu tar nästa steg och fortsätter forska kring nya läkemedel inom sjukdomar som rör hjärnan och det centrala nervsystemet, samt sjukdomar som påverkar immunsystemet, är det naturligt att se över företagets identitet och varumärke. Därför heter vi nu återigen Biogen.

 

Biogen NY-1

”Även om vårt namn och vår logotyp nu förändras består vår mission: Vår grund är forskningen, vi fokuserar på patienterna, och vi drivs av en övertygelse om att ta fram värdefulla behandlingar för personer med svåra sjukdomar”, säger Johan Ström, vd för Biogen Sverige.

Sverige är mycket betydelsefullt för Biogen både när det gäller klinisk forskning och utveckling av MS-vården. Biogen har ett väletablerat samarbete med ett flertal universitetssjukhus där stora satsningar görs för att fler med MS ska få möjlighet till bättre vård. Biogen investerar stora resurser i svensk neurologisk forskning.