Bilden av läkemedelsindustrin har stärkts

Bilden av läkemedelsindustrin har stärkts
Åtskilliga är de gånger som läkemedelsindustrins anseende har diskuterats. Ett delvis skamfilat rykte som kanske främst utgår från den negativa mediebild som framkommit genom åren. Det har bland annat handlat om korruption, mutresor och information om oönskade biverkningar från läkemedel som sopats under mattan. Läkemedelsindustrin har självklart påverkats av de diskussioner och debatter som förts, vilket också lett till en delvis svag självbild. Men nu verkar bilden av läkemedelsbranschen ha vänt på allvar. En nyligen genomförd undersökning visar att branschen har ett högt anseende bland den svenska allmänheten. Vi har genomfört en riksrepresentativ undersökning där 1 000 personer som är 15 år eller äldre har intervjuats per telefon. Intervjuerna genomfördes i SIFOs telefonomnibus mellan den 20 och 23 oktober 2014. Här intervjuas varje vecka 1 000 personer om aktuella frågor av olika karaktär. Urvalet kvoteras efter olika parametrar för att bli riksrepresentativt och en vägning av resultaten görs efteråt för att säkerställa representativitet. Läkemedelsbranschen har enligt undersökningen högre anseende än starka branscher som bil, kläder och livsmedel. Det är faktiskt bara de ideella hjälporganisationerna som har ett högre anseendeindex. Så sträck på er!

Läs hela artikeln som PDF