Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna 
Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib – en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Baricitinib kan användas i monoterapi eller i kombination med metotrexat.

– Reumatoid artrit är en tärande sjukdom som kan ha förödande inverkan på livskvaliteten. Trots dagens mycket effektiva behandlingsalternativ är det flera patienter som inte uppnår behandlingsmålen eller remission, det vill säga får en varaktig tillbakagång av smärta och svullnad i de angripna lederna. Det finns därför fortfarande ett fortsatt behov av att utveckla fler behandlingar för att förbättra den samlade patientvården, säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Baricitinib är den första JAK-hämmaren som får ett positivt utlåtande från CHMP för behandling av reumatoid artrit i Europa. Det är en viktig milstolpe för människor med reumatoid artrit, och Lillys målsättning är att förbättra utfallet för dem som drabbas av denna kroniska sjukdom.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på kommitténs granskning av fem fas 3 kliniska prövningar (RA-BEGINRA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med baricitinib. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Cytokiner beroende av JAK-enzymer har visat sig vara inblandade i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. JAK-hämmare kan därför innebära ett nytt angreppssätt vid behandling av ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Inom de närmaste månaderna väntas EU-kommissionen fatta beslut om ett försäljningsgodkännande för baricitinib inom EU – som, om det godkänns, kommer att marknadsföras som Olumiant®.

Läs mer om CHMPs beslut här