Astrazeneca har den bästa bipacksedeln

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel med motiveringen:
”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lösning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver och luftighet samt tydlig brytning mellan avsnitt gör bipacksedeln lätt att läsa. En tydlig instruktion avseende hänvisningar till olika avsnitt gör informationen lättöverskådlig. Vikningens placering är genomtänkt då den underlättar läsningen och inte bara är anpassad efter förpackningen”

  • Flerspråkiga bipacksedlar är en utmaning och är det som kommer att bli vanligare och vanligare i framtiden. Roligt att vi fått detta erkännande för vårt arbete som vi kommer att fortsätta med” säger Victoria Eriksson från AstraZeneca som tog emot priset.

Priset delades ut under dagens Läkemedelskongress.

Apotekarsocieteten har sedan 2006 utsett årets bipacksedel. Priset instiftades med syfte att uppmuntra företagen att göra bipacksedlar som är lätta att förstå. Vid bedömningen tittas på helheten efter fastställda skattningsskalor med avseende på språk, layout och format. Som jury fungerar Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten.

  • En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Då detta är en av Apotekarsocietetens ändamål känns det viktigt att stimulera till att bipacksedlar som är utformade på ett för målgruppen bra sätt, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

1280bipack
Från vänster: Ulrika Tjärnbro, Victoria Eriksson och Inga-lill von Zedtwitz-Liebenstein.
Foto:Niclas Ahlberg