Apotekarsocietetens Läkemedelskongress 2014: Läkemedelssäkerhet och läkemedelsnytta

Årets Läkemedelskongress öppnades av Apotekarsocietetens nytillträdda verkställande direktör Karin Meyer och följdes av en inledande debatt kring nyttan av läkemedel. Debattledarna Pär Skoglund Finquist och Birgitta Karpesjö lyfte frågan om den ofta negativa mediabilden av läkemedel med fokus på biverkningar och höga kostnader. Den beskrivningen höll inte Expressenjournalisten Anna Bäsén med om och menade att hennes tidning betydligt oftare belyser nya forskningsrön och nya behandlingar. Johan Olofsson, apoteksinnehavare, påpekade att skriverierna snabbt får genomslag på patientbeteenden, det finns exempel då patienter slutat sin behandling på grund av det som skrivs i medierna om biverkningar av ett visst läkemedel. Han menade att medierna därför måste ta ansvar för det man skriver och påstår. Läkaren Bo Björkstrand tog upp att läkarna i dag ofta diskutera nyttan av ordinationer med pålästa och kunniga patienter även om det ibland kan bli alltför stort fokus på biverkningar på grund av medias skriverier.

 

Läs hela referatet