Ingen särreglering av antroposofiska produkter

Ingen särreglering av antroposofiska produkter

Dispensen kring vissa antroposofiska läkemedel som funnits sedan 1993 försvinner, en omställningsperiod om fem år. Det beslutade regeringen idag. Apotekarsocieteten har varit en av de remissinstanser som sagt nej till de förslag till särlagstiftning som funnits utan hela tiden hävdat att preparaten ska omfattas av svensk läkemedelslagstiftning.

– Först och främst är det glädjande att regeringen äntligen fattat ett långsiktigt, tydligt och patientsäkert beslut. Det som är det mest positiva med dagens beslut är att regeringen inte lämnar några öppningar för att anpassa läkemedelslagen så den passar antroposofiska produkter, utan befintliga regler kommer att gälla alla, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten har som en av de tyngre remissinstanserna kontinuerligt lyft fram just detta, att det inte behövs någon särreglering då svensk läkemedelslagstiftning fungerar utmärkt och dessutom redan har gjort vissa anpassningar till homeopatiska produkter och naturmedel där vissa av de antroposofiska preparaten kan ansöka om försäljningstillstånd. Vi har varit tydliga med att värna begreppet läkemedel och att det rimligtvis bör ställas samma krav på kvalitet, säkerhets och effektdokumentation för dessa produkter inom läkemedelsområdet. Även om man kan tycka att förlängning i ytterligare två år är i längsta laget så vägs det upp av det positiva – att vi får ett långsiktigt, tydligt och patientsäkert beslut där ingen anpassning av en fungerande läkemedelslag kommer att vara aktuell, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens debattartiklar i ämnet här