Anna Eriksson generaldirektör för nya Myndigheten för digital förvaltning

Anna Eriksson generaldirektör för nya Myndigheten för digital förvaltning
Regeringen har utsett Anna Eriksson till generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Samtidigt fattades också beslut om bland annat myndighetens instruktion och regleringsbrev.

– Myndigheten kommer få en avgörande roll i arbetet med att samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Nu har vi en kompetent GD på plats och myndighetens instruktion är framtagen. Det ska bli spännande att fortsätta följa uppstarten av den här myndigheten som är efterlängtad av många, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I samband med utnämningen av Anna Eriksson beslutade regeringen också om Myndigheten för digital förvaltnings instruktion och regleringsbrev. Myndigheten, som kommer ligga i Sundsvall och starta sin verksamhet 1 september i år, ska sammanfattningsvis:

  • samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen,
  • ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen,
  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och
  • följa och analysera utvecklingen av densamma.

Anna Eriksson har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen. Anna Eriksson har också lång erfarenhet från det privata näringslivet.

– Anna Eriksson har en gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av it och att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hon har bl.a. varit drivande i Lantmäteriets arbete med att testa blockkedjetekniken för fastighetsöverlåtelser, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

– Sverige har länge setts som en framstående nation vad gäller att ta tillvara möjligheterna som digitalisering ger. Det finns både förmåga och behov att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor för att kunna leverera morgondagens offentliga service på ett sätt som privatpersoner och företag förväntar sig. Myndigheten för digital förvaltning kommer spela en viktig roll i detta arbete, säger Anna Eriksson.