Ann-Kristin Gellerbring börjar på SDS

Ann-Kristin Gellerbring  börjar på SDS

Ann-Kristin Gellerbring ska förstärka SDS som Senior Advisor inom Biologicals. Hon har lång erfarenhet (>18 år) som chef och projektledare från läkemedelsutveckling av biomolekyler inom Pharmacia (nu Pfizer). Hennes huvudsakliga kompetens finns inom pre-klinisk fas för utveckling av biologiska läkemedel från liten skala till produktionsskala, där hon varit delaktig i hela processen från utveckling till lansering. Ann-Kristin Gellerbring har även många års erfarenhet från Life Sciences inom GE Healthcare, där hon arbetat som chef och regulatorisk specialist med stöd gentemot globala läkemedelskunder. Inom SDS kommer Ann-Kristin främst att arbeta med rådgivning i pre-kliniska utvecklingsprojekt för biologiska läkemedel.

Ann-Kristin Gellerbring

Ann-Kristin Gellerbring