Vårens och sommarens avgöranden från IGM och NBL

Läkemedelsverket anmälde till NBL en annons från Alcon (NBL1008/14) som visade en bild på en busshållplats med rubriken ”Are you missing part of the picture”. Där fanns också underrubriken “Cystoid macular edema (CME) is a primary cause of reduced vision following both cataract and successful vitreoretinal surgeries” samt texten “Treat all patients with prophylactic Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) following cataract surgery.” I annonsen förekom varken något produktnamn eller någon generisk benämning hänförlig till något läkemedel från Alcon. I anmälan hävdades att annonsen utgjorde marknadsföring då syftet måste vara att främja förskrivningen av Alcons Nevanac®, ett antiinflammatoriskt medel med analgetisk effekt. Annonsen uppmaning att behandla alla patienter med profylaktiska NSAID efter kataraktkirurgi överensstämmer inte med godkänd indikation för Nevanac. Annonsen stred därför enligt Läkemedelsverket mot artikel 2 i Regler för läkemedelsinformation. Alcon invände att syftet med annonsen varit att informera om de kliniska riktlinjer för behandling av åldersrelaterad katarakt som utarbetats av den danska myndigheten Sundhetsstyrelsen. I dessa rekommenderas NSAID efter kataraktkirurgi för att förhindra inflammation och cystoid makulaödem. Texten om behandling av alla patienter med profylaktiska NSAID efter kataraktkirurgi har tagits från Sundhetsstyrelsens riktlinjer. Annonsen var enligt Alcon införd i upplysningssyfte och innebar inte marknadsföring av någon produkt från Alcon.

Läs alla anmälningsärenden som PDF