Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökat med ett ACO-rum

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökat med ett ACO-rum
1939 tog Apotekarsocieteten upp konkurrensen med industritillverkade läkemedel genom att starta den s.k. ACO-rörelsen och registrera varumärket ACO, Apotekens Composita. Så småningom växte 23 produktionsenheter, distriktslaboratorier – d-lab – fram, knutna till stora apotek över landet. Verksamheten växte snabbt från 160 preparat 1940 till 4000 produkter 1959 och utgjorde då 1/3 av apotekens alla sålda förpackningar. När apoteken förstatligades 1971 hade produktionen koncentrerats till 8 st d-lab, läkemedelsfabriker, varav 6 överfördes till Statsföretag AB och utgjorde starten för ACO Läkemedel AB.


ACO-rummet

Genom donationer och depositioner har en maskinpark representativ för d-lab under 1950- och 60-talet samlats i en ny utställning på museet. Den visar dessutom ett stort antal ACO-förpackningar från olika decennier. Utställningen invigdes den 30 maj av Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson. Boka visningar på historiker@apaotekarsoiceteten.se

Anders Cronlund, ordf. i Apotekarsocietetens sektion för farmacihistoria