AbbVie presenterar nya hepatit C-resultat på leverkongressen ILC 2016

  • Observationsdata från klinisk praxis, så kallad real world evidence, och kliniska fas 3/3b -studier presenteras för Viekirax + Exviera vid behandling av hepatit C patienter med genotyp 1 och 4.
  • Nya data presenteras för ABT-493 och ABT-530, AbbVies nästa generations ribavirinfria behandling för patienter med kronisk hepatit C oavsett genotyp.

Totalt presenterar AbbVie 25 abstracts under The International Liver Congress (ILC) 2016, den 13-17 april i Barcelona, inklusive real-world evidence som stödjer de kliniska prövningsresultaten med Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) + Exviera (dasabuvir). Dessutom presenteras data som utökar kunskapen om behandling med Viekirax + Exviera för patienter med hepatit C genotyp 1 och 4, inklusive dem som har kompenserad cirros (skrumplever) i stadie Child-Pugh A.

Därtill presenteras nya data från AbbVies forskningsprogram; den pangenotypiska ribavirinfria behandlingen ABT-493 och ABT-530, som tas en gång per dag, för patienter med hepatit C genotyp 1-6. Data på kort 8 veckors behandling presenteras för tidigare obehandlade patienter med genotyp 1-3 utan levercirros.