AbbVie är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2015

”Jag känner mig mycket stolt över det förändringsarbete som AbbVie Sverige har genomgått – och de resultat som det har lett till. Resultatet är en hyllning till hela organisationen – att bygga en stark och positiv kultur är ett gemensamt arbete inspirerat av kommunikation, delaktighet och engagemang – tre byggstenar som AbbVie Sverige har arbetat mycket med under året”, säger Eduardo Leyva, vd för AbbVie Sverige.

AbbVie har sedan företaget bildades för drygt två år sedan arbetat aktivt med sin kultur – med målet att bli Sveriges bästa arbetsplats. Bland annat har företaget formerat ett kulturråd; Culture Hothouse, som har varit länken mellan alla anställda och företagets ledning för att säkerställa att allas behov, tankar och idéer tas tillvara.

”Det har varit ett intensivt arbete med ledningsgruppen, Culture Hothouse och alla våra anställda. Vi är väldigt stolta att vara med på listan, men kommer inte att slå oss till ro utan kommer att fortsätta att prioritera detta för att bli en ännu bättre arbetsplats”, säger Christian Horne, HR-direktör på AbbVie Sverige. ”Bland annat kommer vi inom kort att lansera ett nytt ledarskaps- och teamutvecklingsprogram. Dessutom kommer vi att expandera våra lokaler och skapa en modern arbetsplats med utgångspunkt från medarbetarnas behov. Ambitionen är att skapa en ännu bättre plattform för samarbete och innovation – såväl internt som med våra externa samarbetspartners. På så vis vill vi skapa en ännu bättre arbetsplats med större möjligheter att nå vår vision; att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.”

För ytterligare information, kontakta gärna: Theresia Bredenwall, External Affairs Director, AbbVie,
072-718 3223, theresia.bredenwall@abbvie.com