Pharma Industry


Välkommen till Pharma Industry - Webbplatsen för Svensk läkemedelsindustri

Om Pharma Industry

Det första numret av tidningen Pharma Industry gavs ut i samband med Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg i november 1998. Tidningen distribueras gratis till alla anställda på läkemedelsföretagen i Sverige samt till många företag inom bio- och medicinteknik. Pharma Industry kommer ut fyra gånger per år. Pharma Industry ägs och drivs av Pharma Industry Publishing AB.

PI ger också ut tidningen onkologi i Sverige. En tidning som går ut till alla läkare som behandlar cancerpatienter i Sverige. Läs mer på www.onkologiisverige.se

PI ger även ut tidningen Neurologi i Sverige. En tidning som går ut till alla läkare som behandlar patienter med neurologiska sjukdomar. Läs mer på www.neurologiisverige.se

PI´s webbplats lanserades 15 september 2000. På denna erbjuds läkemedelsföretag och övriga företag inom hälsosektorn samt deras leverantörer nyhetsbevakning, platsannonsmöjligheter, artikelarkiv, mm. Platsannonserna går nu även att nå via www.pharmajobb.se

Vi gör tidningen

Patrik Gustavsson
Redaktionschef

Niclas Ahlberg
Ansvarig Utgivare

Lars Ringberg
Redigering

Nina Roegind
Art Director
Redaktionsrådet

Karin Eriksson
Programme Manager, Vinnova

Åsa Holmgren
Vp, Regulatory Affairs 
Orexo

Gunilla Andersson
HR-Konsult
Almitra

Kjell Legernaes
Senior Partner, Stradvise

Per Hedlund
Marknadsstrateg
HCODu når oss på följande sätt:

Telefon:08-570 10 520
Fax:08-570 10 521
E-mail:redaktionen@pharma-industry.se
Postadress:Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg