BMS fullbordar förvärvet av Celgene

Bristol-Myers Squibb Company tillkännager att förvärvet av Celgene Corporation har slutförts efter att man fått godkännande från samtliga myndigheter som krävs enligt fusionsavtalet och efter godkännande av Bristol-Myers Squibbs och Celgenes aktieägare.

Efter att förvärvet är slutfört i enlighet med villkoren för fusionsavtalet, har Celgene blivit ett helägt dotterbolag till Bristol-Myers Squibb Company. Enligt villkoren för fusionen erhöll Celgenes aktieägare för varje aktie 1,00 aktie i Bristol-Myers Squibbs stamaktie, 50,00 USD kontant utan ränta samt en överlåtbar Contingent Value Right (CVR), som berättigar aktieägare till en kontant utdelning på 9,00 USD om framtida milstolpar uppnås. Handeln med Celgenes stamaktier upphörde vid börsens stängning den 20 november 2019. Den 21 november 2019 kommer handel med nyemitterade aktier och CVR:er i Bristol-Myers Squibb att påbörjas på New York Stock Exchange, där CVR:er handlas under symbolen ”BMYRT”.

– Detta är en spännande dag för Bristol-Myers Squibb då vi samlar den ledande forskningen, innovativa läkemedel och värdefull talang hos Bristol-Myers Squibb och Celgene, för att skapa ett ledande biopharmaföretag. Med våra ledande affärsområden inom onkologi, hematologi, immunologi och kardiovaskulära sjukdomar, samt en av de mest mångfacetterade och lovande pipelines i branschen, kommer vi att kunna leva upp till vår vision om att förbättra patienters liv genom forskning och vetenskap. Jag är förväntansfull inför möjligheten som våra nuvarande medarbetare och de nya kollegorna som vi välkomnar till företaget står inför, när vi tillsammans arbetar för att leverera innovativa läkemedel till patienter, säger Giovanni Caforio, CEO och styrelseordförande för Bristol-Myers Squibb.

Sedan förvärvet tillkännagavs den 3 januari 2019 har det skett ett antal påtagliga framsteg mot uppfyllanden av de viktigaste grundmålen för fusionen, inklusive: ytterligare framsteg rörande patent för REVLIMID®, amerikanska läkemedelmyndigetens (FDA) godkännande av INREBIC® (fedratinib) för behandling av vissa former av myelofibros, amerikanska FDA-godkännandet av REBLOZYL® (luspatercept-aamt) för behandling av anemi hos vissa vuxna patienter med beta-thalassemi, och myndighetsansökningar för luspatercept och ozanimod i USA och Europa. Företaget har även gjort betydande framsteg med planeringen av en framgångsrik integrering. Besök www.bestofbiopharma.com för en översikt av det sammanslagna företaget och de milstolpar som uppnåtts i väntan på transaktionens slutförande.