​Storsatsning på Stockholmsregionens life science-bolag

Stockholms stads arbete med att öka investeringsgraden i regionens life science-bolag ska intensifieras under de kommande fem åren. Genom att utveckla metodiken för att identifiera innovativa företag som söker internationella investeringar och samarbeten ska regionens konkurrenskraft stärkas.

– Satsningen innebär att vi kan synliggöra fler spännande och livskraftiga life science- företag i regionen som söker internationella investeringar och samarbeten, säger Ylva Hultman, Business Development Manager på Stockholm Business Region Development.

Satsningen möjliggörs genom en projektfinansiering från Tillväxtverket på knappt sju miljoner kronor (totalt 13 miljoner kronor) för att utveckla identifikationen och informationen kring investeringsmogna företag inom life sicence-sektorn. I dag finns en digital plattform, så kallad Life Science Investment Hotlist, som består av 47 utvalda företag. Plattformen är ett verktyg för investerare som letar efter investeringsmöjligheter inom life science-området.