​Jonas Duborn ny Compliance Officer på LIF

​Jonas Duborn ny Compliance Officer på LIF

Som LIFs Compliance Officer kommer Jonas Duborn att ha det övergripande ansvaret för den svenska läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Han kommer också representera Sverige i det internationella etikarbetet.

Jonas Duborn ny Compliance officer på LIF i maj.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. Systemet, som omfattar regler, olika överenskommelser och branschens egna domstolar, IGN och NBL, administreras av branschorganisationen LIF. LIFs Compliance Officer är ansvarig för såväl utveckling som efterlevnaden av de etiska reglerna, är ordförande i Informationsgranskningsnämnden, IGN, samt representerar LIF i de internationella branschorganisationernas etikarbete.

– LIFs etikarbete genomsyrar hela organisationen och alla våra arbetsgrupper. Genom rekryteringen av Jonas Duborn får vi en medarbetare med djup expertis inom affärsetik kombinerat med många års erfarenhet från såväl amerikanska som europeiska läkemedelsföretag, säger LIFs VD Anders Blanck.

Jonas Duborn är utbildad apotekare och kommer senast från en tjänst som globalt ansvarig för Healthcare Compliance och Transparency på Sobi, som är ett internationellt företag inom sällsynta sjukdomar. Han har tidigare haft liknande roller inom de internationella läkemedelsföretagen Novartis, Amgen och Eli Lilly.

Jonas Duborn tillträder tjänsten som Compliance Officer 8 maj 2019.