​Jakob Tellgren invald i Lif:s styrelse

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har idag valt in Jakob Tellgren, i styrelsen. Tellgren är vice president och ansvarig för MSD i Norden och Baltikum.

Tellgrens starka drivkraft är att vi behöver fortsätta investera i life science i Norden och Baltikum för att fortsätta hålla försprånget inom området. ”-MSD som global aktör är intresserade av både det digitala klimatet och de forskningsresurser Sverige erbjuder i form av teknisk kompetenshöjd, systemstruktur, tillgångar som kvalitetsregister och hälsodata samt en framtidsaspirerande vision. Det är helt avgörande för läkemedelsindustrin och självklara frågor för Lif framöver, säger Jakob Tellgren.

JAkob Tellgren Pharma Industry

Jakob Tellgren invald i Lif:s styrelse.

Tellgren har även varit del av företagets digitala transformation och ser stora möjligheter i nya partnerskap med tex tech-industrin. Tellgren som började på MSD redan 2001 var VD för MSD i Sverige under åren 2014-2016. Under sin VD-tid var han en drivande kraft i att flytta företaget till Hagastaden i Stockholm för att komma närmare kunderna och sitta mitt i det växande life-science-klustret runt Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Hagastaden. Tellgren var även en av arkitekterna bakom det långsiktiga partnerskapet mellan Karolinska Institutet och företagets globala forskningsavdelning CORE, som signerades 2016.

Under dagens styrelsemöte valdes även ytterligare två ledamöter in i styrelsen, Tashia Lentz, Astellas Pharma, och Tomer Feffer, Bayer.

I styrelsen för Lif íngår för närvarande ledamöterna:

Malin Parkler, Pfizer (ordförande)

Linn Mandahl, Abbvie AB (vice ordförande)

Amy van Buskirk, Roche AB

Anna-Kaija Grönblad, Sanofi AB

Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum AB

Iddo Leshem, Bristol-Myers Squibb AB

Jakob Tellgren, Merck Sharp & Dohme AB

Johan Ström, Biogen Sweden AB

Judith Love, Novartis

Michelle Werner, Astrazeneca AB

Niclas Karlsson, GlaxosmithKline AB

Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB

Tashia Lentz, Astellas Pharma AB

Tomer Feffer, Bayer AB