​Expertkoll på apotek kan minska skador av läkemedel

Under 2015 kom genombrottet för eHälsomyndighetens beslutsstöd EES som visar om läkemedel passar ihop, om du får lämplig dos, och om läkemedlet är lämpligt med tanke på din ålder. Totalt gjorde apoteken under förra året 400 000 kontroller med hjälp av EES.

Användningen av EES ökade därmed med över 300 procent på ett år och systemet finns i dag hos alla apotekskedjor. Även många av de mindre fristående apoteken har anslutit sig.

– Det är mycket glädjande med en ökad användning av EES på apotek. Det är ett enkelt sätt att få en bättre läkemedelsanvändning och säkrare vård för de äldre. Användningen av EES kan också leda till att patienten får mer makt över sin egen läkemedelsanvändning, säger Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, Umeå universitet.

Fråga efter en extra koll med EES
Varje vecka får i genomsnitt cirka 13 000 apotekskunder en kontroll med hjälp av EES. Men det är fortfarande en liten andel av det totala antalet receptkunder på landets apotek.

Användandet av EES varierar stort mellan apoteksaktörerna. Vissa använder EES vid varje expedition medan andra gör det betydligt mer sällan.

– EES är ett kompletterande beslutsstöd vid den farmaceutiska bedömningen och det är bra att det används och efterfrågas mer. Detta är en bra service till apotekens personal i arbetet att förbättra läkemedelsanvändningen och bidra till en säker expediering. Sannolikt kommer användningen öka ännu mer framöver, när interaktionsdatabasen blir samma som den som används i vården. Att vårdens professioner har samma beslutsunderlag är en klar styrka och gör det enklare att förmedla samma budskap till patienten, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening.

– Det finns väldigt många läkemedel och att hålla all information i huvudet är snart sagt omöjligt. Vi rekommenderar därför farmaceuten att alltid använda vårt it-stöd EES för att bedöma säkerheten i expeditionen, säger Bodil Lidström, apotekare på eHälsomyndigheten.

Om EES upptäcker något så löser farmaceuten situationen i samråd med kunden. Det kan innebära att kunden själv tar med sig frågan till nästa läkarbesök eller att farmaceuten ringer till läkaren/förskrivaren.

Anhöriga som hämtar ut läkemedel som ombud för sina gamla föräldrar, eller för sina barn, kan också fråga efter en extra koll via EES. Det är gratis för apotekskunden.

Fakta: Läkemedel är den vanligaste orsaken till inläggningar på sjukhus

Särskild äldre patienter drabbas och behöver vårdas på sjukhus (Fastbom 2001).
Var tredje patient, oavsett ålder, som söker på en akutmottagning gör det på grund av läkemedelsbiverkningar (Fryckstedt och Asker-Hagelberg 2008).
Socialstyrelsens rapport Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre från 2014 visar att:

Drygt åtta procent av akuta inläggningar på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar och cirka 60 procent av dessa bedöms vara möjliga att förebygga.
Hjärt-kärlläkemedel, antikoagulantia, psykofarmaka, morfinsbesläktade smärtstillande medel, antiepileptika, antibiotika, cytostatika, NSAID och diabetesläkemedel är de läkemedel som oftast orsakar biverkningar som leder till att äldre läggs in på sjukhus.